celer 中英文意思 quick, speed, 表示“快, 速”PPT

celerity 迅速,敏捷(celer+ity→快的性质→迅速)

accelerate 加速器

acceleration 加速

decelerate 减速

deceleation 减速度

-celer- 中英文意思 快,速PPT

来源于拉丁语动词celero, celerare, celeravi, celeratus(快,速)。

同源单词

accelerate, acceleration, accelerator, accelerometer, celerity