-pri-, -prem-, -prin-, -prim- 中英文意思 首要PPT

pri-, -prem-, -prin-, -prim来源于拉丁语形容词prim.us, prim.a, prim.um(第一)和pri.or, pri.or, pri.us(优先)以及拉丁语名词principium, -ii, n(开端); 可追溯至原始印欧语*pro(从前,前面)。

同源单词

prior, priority, premier, principal, primarily